Askere gidince imzalatılan formlar arasında “Emniyet ve Kaza Önleme Özel Talimatı (tek er için)” başlıklı bir kağıt var. Tam tamına 70 maddeden oluşuyor ve yapılırsa kazaya sebebiyet verebilecek durumlarla ilgili. Çok seveceksiniz. Mantıklı olan maddeleri atlıyorum, scanner bulursam bir yerden bir gün hepsini koyarım. Bu arada iki sene kadar önce galiba 63 maddeymiş, sonradan terakki etmişler, arkadaşın blogunda var eskisinin özeti. Maddelerden sonra konuyla ilglili yorumlarımı ekledim parantez içinde.

 • 8. Dolu tüfekle, tüfek emniyette olsa dahi şaka yapmayacağım.
 • 9. Dolu veya boş tüfeği kesinlikle arkadaşıma doldurup tetik düşürmeyeceğim.
 • 11. Eğitimde tüfek ve kasatura ile kesinlikle şaka yapmayacağım. (Bu üç maddeye ve yüz bin kez ikaz edilmemize rağmen silahlıktan yemin merasimine götürmek için G3 tüfeği alan Urfalı arkadaşın ilk yaptığı hareket “eueue vurayım mı lan seni” diyip silahı bana çevirmek. Adama laf anlatayım diyorum ama laf anlayacak hali mi kalmış, DNA’sında var adamın silahla şaka)
 • 15. Morali bozuk stresli arkadaşlarımı en yakın amirimi bildireceğim. (Bu moralsizlik, intihara sürekleyebilecek davranışlar konusunda askerde hassaslar epey. Hatta telefon kulübelerinin orda ayrı bir telefon var, piskolojik danışma hattı tarzı birşeyi aramak için. Komutanlar da sürekli “bir derdiniz varsa gelin anlatın” diyorlar. Askerilk olmasa büyük ihtimalle o problem de olmaz ama neyse, yine de sezar’ın hakkı sezar’a.)
 • 16. Çıplak kablo ucu veya kopmuş tele rastladığımda kesinlikle dokunmayacağım ve en yakın amirime bildireceğim.
 • 17. Prizlere tel, çivi, kasatura ucu, harbi vb. cisimler sokmayacağım.
 • 29. Yanık sigarayı görev odasına ve pencereden dışarı atmayacağım.
 • 32. Terli terli su içmeyeceğim. (Annem de mi militaristte be!)
 • 35. Yüzme bilsem dahi, deniz, gölet veya her türlü akarsuya rütebeli personal başında olmadan ve izinsiz girmeyeceğim.
 • 37. Hamamda arkadaşlarımla şaka yapmayacağım. (Bu şaka temasına dikkat, kimse demesin ki TSK askerlerine “eşşek şakası yapmayın” diye uyarıda bulunmuyor)
 • 38. Kalorifer kazan dairesine inip vanalarla oynamayacağım. (Bu kırk yıl düşünsem aklıma gelmez, öyle bir daire var mı, varsa nerdedir, kimsenin bildiğini de zannetmiyorum. Ayrıca şaka bile değil niye oynuyorsun ki vanayla)
 • 40. Kesici, delici, küt cisim ve malzemelerle şaka yapmayacağım.
 • 43. Parasızsam amirimden isteyeceğim.
 • 44. Araçların yakınında ve altında yatmayacağım.
 • 55. Et kıyma makinesini kullandığımda et emniyet hunisini takarak, tahta ve tokmakla etleri iteceğim.
 • 56. Emniyet hunisi takmadan ve tahta tokmak olmadan et kıyma makinesini kullanmayacağım. (Et kıyma makinesine 2 madde ayrılmış. Herhalde tek maddeyken sorun çıkmaya devam etti, konuya eğilme ihtiyacı hissettiler)
 • 60. Elektrik direklerine tırmanmayacağım.
 • 68. İzne çıkış ve dönüşlerde birlik personali ve silah hakkında kimseye birşey anlatmayacağım.
 • 69. Kendimi kasten yaralayıp, sakatladığım veya herhangi bir suretle askerliğe elverişsiz hale getirdiğimden bir senden beş seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağım, seferberlikte on seneye kadar, düşman karşısında yapılmış ise ölüm cezası ile cezalandırılacağım tebliğ edilmiştir. (Tebliğ lafına hastayım, “biz söyledik oldu, sen de istesen de istemesen de yapacaksın”ın osmanlıca’sı. Kabul etmiyorum, tebellüğ eden kısmına imza atmayacağım deme şansın da yok. O zaman niye imzalatıyorsun ki, zaten zorla kabul ettiriyorsun, bu kibarlık niye)
 • 70. Herhangi bir olay vukuunda emre itaatsizlik ve tedbirsizlikten kanuni işlem yapılacağı tarafıma tebliğ edilmiştir.
Reklamlar