You are currently browsing the category archive for the ‘Osmanlı İmparatorluğu’ category.

Atatürk’ü yeri geldiğinde çok eleştirsem de padişahlığı ve hilafeti kaldırmasının çok isabetli bir karar olduğunu düşünürüm. Sonradan gelen reformlarda büyük gedikler olsa bile, Osmanlı Hanedanı’nın ülkeden kovulması Türkiye’nin yüzünü uzun vadede demokrasiye çevirmesine yardımcı olmuştur.

Bir yerde okumuştum, aklımda kalmış, Fransız İhtilali’ndeki önemli kişiklerden bir tanesi zamanında “Hükmetmenin adili olmaz” anlamına gelen bir söz sarfetmiş, epey aradım da kimin nasıl söylediğini bulamadım şimdi. Sonuç olarak Fransız krallarına giden bu sözler, Osmanlı Hanedanı için de aynen geçerlidir. Halkın temsil hakkını gaspetmek en büyük suçtur, adil padişah, iyi padişah gibi birşey yoktur.

Bu yazıyı yazmak da “Son Osmanlı” Ertuğrul Osman Osmanoğlu’nun cenazesindeki yüksek katılım dolayısıyla aklıma geldi. Kendisinin mütevazi bir hayat sürüp Türkiye politikasına müdahale etmediği doğru. Bu yüzden kendisine gösterilen saygıyı anlıyorum. Ama Osmanlı İmparatorluğu’nun eski günlerine heves etmek kendimize saygısızlıktır.

Reklamlar